Blog นี้สร้างมาเพื่อ เป็นสื่อกลางให้ผู้สนใจในการปฏิบัติ ได้มาศึษาหาความรู้ และ แนะนำสถานที่ปฏิบัติให้แก่ผู้สนใจ และ ช่วยนักปฏิบัติผู้กำลังหลงทาง ให้เจอทางออก และ เข้าถึงซึ่งความเป็นจริงของสภาวะ

2 มีนาคม 2553

คาถาพระอรหันต์


คาถาพระอรหันต์


1.พุทธธัง สะระณัง คัจฉามิ นามะรูปัง อะนิจจัง ทุกขัง อะนัตตา
คำแปล..ข้าพเจ้าขอถึง พระพุทธเจ้า เป็นที่พึ่ง
นาม-รูป (กาย-ใจ) ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตน2.ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ นามะรูปัง อะนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
คำแปล..ข้าพเจ้าขอถึง พระธรรม เป็นที่พึ่ง
นาม-รูป (กาย-ใจ) ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตน3.สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ นามะรูปัง อะนิจจัง ทุกขัง อะนัตตา
คำแปล..ข้าพเจ้าขอถึง พระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง
นาม-รูป (กาย-ใจ) ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตน4.พุทธธัง สะระณัง คัจฉามิ
คำแปล..ข้าพเจ้าขอถึง พระพุทธเจ้า เป็นที่พึ่ง5.ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
คำแปล..ข้าพเจ้าขอถึง พระธรรม เป็นที่พึ่ง6.สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
คำแปล..ข้าพเจ้าขอถึง พระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง7.นามะรูปัง อะนิจจัง ทุกขัง อะนัตตา
คำแปล..นาม-รูป (กาย-ใจ) ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตน8.อะนันตัง พะละวัง พุทธัง
คำแปล..พระพุทธเจ้ามีกำลังหาที่สุดมิได้9.อะนันตัง โคจะรัง ธัมมัง
คำแปล..พระธรรมคำสอนเป็นอารมณ์หาที่สุดมิได้10.อะนันตัง อะริยัง สังฆัง
คำแปล..พระสงฆ์สาวกมีจำนวนหาที่สุดมิได้11.อะนันตัง โพธิมุตตะมังฯ
คำแปล..พระโพธิญาณอันสูงสุดก็หาที่สุดมิได้

..............................................................................1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ28.1.54

    ขอบคุณ และอนุโมทนาสาธุ ค่ะ ถึงไม่ได้ไป แต่ก็ได้เห็นสถานที่สำคัญกับพระพุทธศานาค่ะ

    ตอบลบ

บทความที่ได้รับความนิยม