Blog นี้สร้างมาเพื่อ เป็นสื่อกลางให้ผู้สนใจในการปฏิบัติ ได้มาศึษาหาความรู้ และ แนะนำสถานที่ปฏิบัติให้แก่ผู้สนใจ และ ช่วยนักปฏิบัติผู้กำลังหลงทาง ให้เจอทางออก และ เข้าถึงซึ่งความเป็นจริงของสภาวะ

15 เมษายน 2553

VDO เรื่องพระพุทธศาสนา

60 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ17.4.53

  ขอ VDO เรื่องพระพุทธศาสนาด้วยครับ
  นายสมหมาย น้อยชัย
  57 หมู่ 10 บ้านโคกสูง ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230

  จะนำไปเผยแพร่ให้นักเรียนได้ชมครับ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ9.5.53

  ขอรับ VDO เรื่อง พระพุทธศาสนาครับ
  กรุณาส่ง นายมานัด แสงเทพ
  300 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ
  เขต ลาดกระบัง กทม. 10520.
  ขออนุโมทนาบุญครับ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ26.5.53

  มีแบบ วีซีดี มั้ยคะ ถ้ามีขอรับ 1 ชุดค่ะ
  ขอรับเรื่อง พระพุทธศาสนา
  กรุณาส่งมาที่
  คุณกนกอร ค่าภู
  บริษัท วีคิวบ์ จำกัด
  เลขที่ 169 ซ.พิบูลวัฒนา 13 ถ.พระราม6
  สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
  ขอบพระคุณค่ะ

  ตอบลบ
 4. เป็น DVD น่ะครับ..ได้จัดส่งให้ทุกคนแล้วครับ

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ21.6.53

  รบกวนขอรับ เรื่อง พระพุทธศาสนา 1 ชุดนะคะ

  กรุณาส่งมาที่.....

  เขมจิรา ปกรณ์เกษตร
  51/597 อาคารซอฟต์สแควร์กรุ๊ป หมู่บ้านเมืองเอก หมู่ 7 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

  ขออนุโมทนาผลบุญในครั้งนี้ด้วยคะ

  ตอบลบ
 6. จัดส่งให้แล้วครับ

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ25.6.53

  ได้รับ DVD เรียบร้อยแล้วนะคะ

  ขออนุญาติเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจในธรรมะนะคะ

  ขออนุโมทนาบุญแก่ท่าน dhammaonline และผู้ที่สนใจในธรรมะทุกท่าน

  เขมจิรา ปกรณ์เกษตร

  ตอบลบ
 8. ยินดีและเต็มใจครับ เพื่อเป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนาต่อไป

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ21.8.53

  ขอ VDO เรื่องพระพุทธศาสนาด้วยน่ะค่ะ
  ภาคินี ดงสันเทียะ เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 1 ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ21.8.53

  ขอ VDO เรื่องพระพุทธศาสนาด้วยครับ
  พิพัฒน์ จันผะกา 1 ม.8 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บรีรัมย์ 31260

  ตอบลบ
 11. จัดส่งแล้วครับ

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ28.8.53

  ขอ VDO เรื่องพระพุทธศาสนาด้วยน่ะค่ะ
  วิลาวรรณ เดทโ 60 ม.6 ต.โพธิ์ศรีสำราญ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240

  ตอบลบ
 13. จัดส่งแล้วครับ

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ19.9.53

  ขอ VDO เรื่องพระพุทธศาสนาด้วยน่ะครับ
  นายสริยะ อินทรเกษร
  75/4 ถนนเทศบาล1 ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
  34190

  ตอบลบ
 15. จัดส่งแล้วครับ

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ2.11.53

  ขอรับ vcd เรื่องพระพุทธศาสนาด้วยค่ะ
  ชนาพร ชาติจำนง
  15 หมู่ 1 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
  อนุโมทนาบุญค่ะ

  ตอบลบ
 17. จัดส่งแล้วครับ

  ตอบลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ20.11.53

  ขอรับ vcd เรื่องพระพุทธศาสนาด้วยค่ะ
  อโณชา ทิพย์อักษร ( อ๋อ )
  142 ม.6 ต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170

  ตอบลบ
 19. ไม่ระบุชื่อ20.11.53

  ขอรับ vcd พุทธศาสนาด้วยครับ
  ราเชนทร์ จันผะกา
  100 ม.6 ต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170

  ตอบลบ
 20. ไม่ระบุชื่อ20.11.53

  ขอรับ vcd เรื่องพระพุทธศาสนาด้วยค่ะ
  ปิยนุช สมหวัง
  101 ม.6 ต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
  31170

  ตอบลบ
 21. ไม่ระบุชื่อ20.11.53

  ขอรับ vcd เรื่องพระพุทธศาสนาด้วยค่ะ
  ภาคินี ดงสันเทียะ ( เมย์ )
  99/2 ม.6 ต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
  31170

  ตอบลบ
 22. ไม่ระบุชื่อ20.11.53

  ขอรับ vcd เรื่องพระพุทธศาสนาด้วยครับ
  พิพัฒน์ จันผะกา ( พัท )
  99/1 ม.6 ต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย 31170

  ตอบลบ
 23. ไม่ระบุชื่อ12.12.53

  ขอ DVD เรื่องพระพุทธศาสนาด้วยน่ะค่ะ
  จ.อ.หญิง ณรกฤต จันทวงษ์
  55 ม.11 ต.เสือโฮก อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000

  ตอบลบ
 24. จัดส่งแล้วครับ

  ตอบลบ
 25. ไม่ระบุชื่อ21.12.53

  ขอ DVD เรื่องพระพุทธศาสนาด้วยน่ะค่ะ
  นางสาวธิดาภรณ์ ทองระอา เลขที่ 53 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160

  ตอบลบ
 26. ไม่ระบุชื่อ21.1.54

  ขอรับ DVD เรื่องพระพุทธศาสนา

  พระ สรรพสิทธิ์ จัทสาโร วัด สิมมาสว่างธรรม หมู่ที่ 20 บ้านโคกสว่างเหนือ ตำบล สว่าง อำเภอสว่างแดนดิน
  จังหวัดสกลนคร 47110

  ตอบลบ
 27. จัดส่งแล้วครับ

  ตอบลบ
 28. ไม่ระบุชื่อ30.1.54

  อนันต์ เป็นการ
  1 ม.8 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

  ตอบลบ
 29. ไม่ระบุชื่อ30.1.54

  ขอ VDO เรื่องพระพุทธศาสนาด้วยน่ะค่ะ
  ภาคินี ดงสันเทียะ เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 1 ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

  ขอ VDO เรื่องพระพุทธศาสนาด้วยครับ
  พิพัฒน์ จันผะกา 1 ม.8 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บรีรัมย์ 31260

  วีระยา โคกทอง เมย์
  142 ม.6 ต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170
  อโณชา ทิพย์อักษร อ๋อ
  141 ม.6 ม.6 ต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170
  ดวงดาว มณีธรรม ปู
  152 ม.6 ต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170
  ปิยะนุช สมหวัง
  111 ม.6 ต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170
  ยุภา เกิดนารี
  100 ม.6 ต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170
  มานะ คงสืบชาติ
  1 ม.8 โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31260

  ตอบลบ
 30. จัดส่งให้แล้วน่ะครับ * ถ้าจะขอให้กัน หรือ ขอให้คนอื่น กรุณา ใส่ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ ให้ครบ และ ให้ถูกต้องด้วยน่ะครับ เพราะ ปัญหาที่เกิดขึ้น ตอนนี้คือ มีซองตีกลับคืนมาหาผม ส่งไปแล้วไม่มีบ้านตามที่อยู่ที่ส่งไป ทำให้ผมทำงานลำบากขึ้น และ อาจจะเป็นกรรมเกิดขึ้นกับตัวผู้ขอได้น่ะครับ

  ตอบลบ
 31. ไม่ระบุชื่อ12.2.54

  ขอ VDO เรื่องพระพุทธศาสนาด้วยครับ
  มาลัย กลิ่นทับทิม
  38 ม.8 ต.โนนดิแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31260

  ตอบลบ
 32. จัดส่งแล้วครับ

  ตอบลบ
 33. ไม่ทราบว่ายังขอได้ไหมครับ ผมเพิ่งทราบว่ามีดีวีดีแจก
  วิเชษฐ์ คลังสุนทรรังษี
  479/17-19 ตรอกสลักหิน ถนนพระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  ตอบลบ
 34. จัดส่งแล้วครับ

  ตอบลบ
 35. ไม่ระบุชื่อ13.6.54

  รบกวนขอ VCD ด้วยครับ
  นายมนตรี ภักดิ์สงศรี
  127/90-93 ถ.พระราม 3 ซอย 58 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120

  อนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ

  ตอบลบ
 36. จัดส่งแล้วครับ

  ตอบลบ
 37. ไม่ระบุชื่อ24.6.54

  ขออนุโมทนาบุญ และขอรับซีดี เรื่อง พระพุทธศาสดา จำนวน 2 ชุด ค่ะ

  นางสาวจุฑามาศ จาตุรนตกุล
  57/135 หมู่บ้าน 2521 ถนนสวนผัก 44
  แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
  กรุงเทพฯ 10170

  ตอบลบ
 38. จัดส่งแล้วครับ

  ตอบลบ
 39. ไม่ระบุชื่อ26.8.54

  ธิดาภรณ์ ทองระอา เลขที่ 53 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160.

  ตอบลบ
 40. จัดส่งแล้วครับ

  ตอบลบ
 41. ไม่ระบุชื่อ19.9.54

  ขอ vdo ของพระพุทธศาสดา จบเรื่องช่วยส่งมาที่
  คุณ ฐิติพร ไชยมงคล
  114/89 หมู่4ซอยอนามัยงามเจริญ20ถนนพระราม2แขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียน ก.ท.ม10500

  ตอบลบ
 42. สากล ไชยชิน22.9.54

  ขอ CD ธรรม ของพระอาจารย์ กนฺตสิริ ภิกฺขุ ด้วยครับ จะนำไปฟังและปฏิบัติ ครับ ที่อยู่ ครับ นาย สากล ไชยชิน 149 ม.5 ต.นาโพธิ์
  อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ครับ ระหัสไปรษนี 44130 ถ้าเกิดว่า จะให้บูชา ก็จะบูชาครับ ฝากด้วยครับ 088-5092106 ครับ ต้องการมากๆ

  ตอบลบ
 43. จัดส่งแล้วครับ

  ตอบลบ
 44. ไม่ระบุชื่อ12.9.55

  ข้าพเจ้า นายพลพิทักษ์ ชัยรัตนศิริ เลขที่ 669 ซ.สุขสวัสดิ์ 26 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
  ขอรับ VDO เรื่องพระพุทธศาสนา ครับ
  ขอร่วมอนุโมทนาบุญ กับท่านผู้มีการกระทำอันเป็นบุญกุศลนี้ด้วยครับ...สาธุ

  ตอบลบ
 45. จัดส่งแล้วครับ

  ตอบลบ
 46. ข้าพเจ้าชื่อ นายปริญญา กันทะโน
  อยู่บ้านเลขที่ 73 หมู่ที่ 6 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260

  ขอรับ VCD พุทธประวัติ พระพุทธศาสนา ที่เป็นไฟล์ DVD หรือ VCD ก็ได้ครับ จะทำแจกเป็นธรรมทานให้กับทางวัดและญาติธรรมทั้งหลายท่านสืบไป

  ขออนุโมทนาในบุญกุศลที่ท่านได้กระทำในกาลครั้งนี้ด้วยเทอญ

  ตอบลบ
 47. จัดส่งให้แล้วครับ

  ตอบลบ
 48. ไม่ระบุชื่อ29.9.55

  ธิดาภรณ์ ทองระอา เลขที่ 53 หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 .

  ตอบลบ
 49. ไม่ระบุชื่อ29.9.55

  ศิรประภา กันหา 136 ม.4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31260

  ตอบลบ
 50. ไม่ระบุชื่อ29.9.55

  พิพัฒ จันผะกา 1 ม.8 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31260

  ตอบลบ
 51. ไม่ระบุชื่อ29.9.55

  ขอ VDO เรื่องพระพุทธศาสนาด้วยน่ะค่ะ
  ภาคินี ดงสันเทียะ เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 1 ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

  ตอบลบ
 52. จัดส่งแล้วน่ะครับ

  ตอบลบ
 53. ไม่ระบุชื่อ5.6.56

  รบกวนขอ VDO เรื่องพระพุทธศาสนาด้วยค่ะ ขออนุญาตินำไปcopyเพื่อแจกให้นักเรียนชั้น อ.3 และ ป.1 ประกอบการเรียน และนำไปแจกเป็นธรรมทานค่ะ

  จันทนา ศุภาคม 57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 9 ยูนิต 902-904 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบลบ
 54. จัดส่งแล้วน่ะครับ...copy แจกได้เลย ครับ ช่วยกัน จรรโลง พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไป..ขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 55. ผม นาย อัมรินทร์ แลงศรีจันทร์ ผมอยู่ที่พะเยา แต่ตอนนี้มาเป้นทหารอยู่ ปัตตานี ผมเชื่อหลวงพ่อจรัญ ว่าครั้งหนึ่งผมจะไปปฏิบัติธรรมที่วัด นี้ก้ผ่านมาแล้ว 3 ปี แต่ผมก็นั่งสมาธิระลึกถึงท่าน ถ้ามีบุยวาสนาคงได้ไปวัดอัมพวัน .....

  ตอบลบ
 56. ไครที่ได้อ่านหรืออยู่ไกล้กับหลวงพ่อ จรัญ ช่วยนำสารนี้บอกแก่ท่านไห้ท่านได้รับรู้ว่า หลวงพ่ออย่าได้จากไปไหนรอรับกระผม ก่อน

  ตอบลบ
 57. ไม่ระบุชื่อ11.8.57

  ขอรับ DVD เรื่องพระพุทธศาสนา พระ รณฤทธิ์ ชนาสโภ วัด บ้านหนอง ตำบล ตลุก อำเภอ สรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150

  ตอบลบ
 58. จัดส่งแล้วครับ

  ตอบลบ
 59. ขอรับ DVD เรื่องพระพุทธศาสนา ศรีรัตน์ โสภามา
  29 ม.1 ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
  31140

  ตอบลบ
 60. จัดส่งแล้วน่ะครับ ขอโทษที่ล่าช้า

  ตอบลบ

บทความที่ได้รับความนิยม