Blog นี้สร้างมาเพื่อ เป็นสื่อกลางให้ผู้สนใจในการปฏิบัติ ได้มาศึษาหาความรู้ และ แนะนำสถานที่ปฏิบัติให้แก่ผู้สนใจ และ ช่วยนักปฏิบัติผู้กำลังหลงทาง ให้เจอทางออก และ เข้าถึงซึ่งความเป็นจริงของสภาวะ

9 มีนาคม 2553

เรื่องพระเจ้าตาก จากหลวงพ่อจรัญ


เรื่องพระเจ้าตาก จากหลวงพ่อจรัญข้อเท็จจริงตามประวัติศาสตร์ที่ว่า พระเจ้าตากนั้นเป็นผู้กู้เอกราชให้กับไทยนั้นพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักรบ ที่เก่งกาจกล้าหา­ญ และเสียสละอย่างมากอย่างที่ชนธรรมดามิได้ล่วงรู้อีกมากมาย แต่เรื่องที่จะเล่าเกี่ยวกับพระเจ้าตากนั้นไม่ได้มีในประวัติศาสตร์ที่เรา เคยเรียนกัน


พระเจ้าตากมิใช่เป็นลูกของคนจีนสามั­ญชนตามประวัติ ศาสตร์ แต่เป็นโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศกับสนมลับชาวจีนชื่อ ไหฮอง แต่เนื่องจากสมัยอยุธยานั้นมีการแก่งแย่งชิงดีกันมาก มีการฆ่ากันเพื่อชิงราชสมบัติ พระมารดาของพระเจ้าตากเกรงจะเป็นอันตราย จึงได้ปิดเป็นความลับ และบอกว่าบิดาของพระเจ้าตากชื่อ ไหฮอง (ชื่อของนางเอง) และมารดาชื่อนางนกเอี้ยง (ชื่อที่แต่งขึ้นไม่มีตัวตนจริง)


ประวัติ ศาสตร์นั้นได้ถูกบันทึกไปตามเหตุการณ์ที่ถูกทำให้เป็นว่าเป็นไปโดยที่หามี ใครรู้ข้อเท็จจริงไม่ (โดยส่วนตัวของข้าพเจ้าในสมัยที่เรียนประวัติศาสตร์นั้นก็มีความรู้สึกไม่ ค่อยเชื่อว่าคนที่จะขึ้นมาเป็นระดับพระมหากษัตริย์นั้นจะเกิดมาจากคนสามั­ญชนเพียงเท่านั้น เพราะผู้ที่จะเป็นพระมหากษัตริย์นั้นย่อมต้องมีบุญ­บารมีสูงย่อมน่าจะสืบสาย เลือดมาจากเชื้อพระวงศ์)


พระเจ้าตากไม่ได้สติวิปลาสและถูกสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์ ดังที่ได้บันทึกในประวัติศาสตร์ความจริงเป็นพระประสงค์ของพระองค์เอง ที่จะสละความเป็นกษัตริย์เพื่อหันไปออก ผนวชเป็นพระภิกษุจึงได้ขอร้องให้พระสหายร่วมสาบานปราบดาภิเษกแทน (พระสหายนี้คือรัชกาลที่หนึ่งนั่นเอง)


ความจริงพระสหายนั้นมีความซื่อสัตย์ภักดีต่อพระเจ้าตากเป็นมั่น มิได้มีความคิดที่จะก่อกบฏหรือหวังขึ้นตั้งตัวเป็นกษัตริย์ และก็ไม่ยอมทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าตากแต่ด้วยเหตุผลของพระเจ้าตากว่า พระองค์เป็นกษัตริย์ที่ยากจนเข็ญ­ใจ เงินในท้องพระคลังไม่มีเลย ไม่มีแม้แต่เบ­จราชกกุธภัณฑ์ (เครื่องหมายแสดงความเป็นพระราชา มี ๕ ได้แก่ พระขรรค์ ธารพระกร อุณหิส ฉลองพระบาท และวาลวิชนี)

เนื่องจากผลของสงคราม ข้าวยากหมากแพง พระองค์ต้องช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ จนต้องเป็นหนี้กับจีนถึงหกหมื่นตำลึง ถ้าหากพระองค์จะค่อยๆ ผ่อนใช้ก็พอได้แต่เมื่อรู้ว่าจีนคิดมิซื่อหวังยึดเอาไทยเป็นของตน ดังนั้นจึงมิอาจยอมได้ทรงคิดว่าการผลัดแผ่นดินเป็นการล้างหนี้ที่ดีที่สุด


พระองค์ ทรงใช้กุศโลบายเพื่อรักษาเอกราชของชาติ โดยแสร้งทำตนว่าสติวิปลาส แล้วให้พระสหายขึ้นปราบดาภิเษก ถึงตอนนั้นจีนก็ไม่สามารถยึดเอาไทยไปได้เพราะผู้ที่ทำสั­­ญญากับจีนนั้นเป็น พระเจ้าตากเพียงผู้เดียวที่รับผิดชอบ


ผู้ที่ถูกสังหารด้วยท่อนจันทน์ไม่ใช่พระเจ้าตาก แต่เป็นสหายอีกคน(หลวงอาสาศึก) ที่หน้าตาท่าทางคล้ายกับพระเจ้าตากเป็นอันมาก ยอมเสียสละชีวิตตนแทนส่วนพระเจ้าตากนั้นพระสหายได้แอบพาหนีไปที่อื่นอย่าง ปลอดภัย นี่แสดงให้เห็นถึงความเสียสละของพระเจ้าตากกับความรักความสามัคคีและความ ซื่อสัตย์ที่พระสหายมีต่อพระเจ้าตากนั้นเป็นที่สูงสุด และนี้จึงเป็นผลบุญ­ให้พระสหายซึ่งต่อมาได้สืบพระราชวงค์ใหม่ได้มีแต่ความเจริญยั่งยืนสืบยาวนานตลอดรัชกาล


พระเจ้าตากสิ้นพระชนม์(ละสังขาร)อย่างไร


เมื่อ ครั้งที่พระเจ้าตากได้ไปตั้งค่ายในป่าได้พบกับพระรูปหนึ่งได้ให้กรรมฐานแก่ พระเจ้าตากจึงทรงมิอยากครองราชต่อไป ทรงดำเนินแผนการว่า ทางอยุธยาเกิดเรื่องจึงสั่งให้พระยาสวรรค์ยกกองทัพไปปราบ เสร็จแล้วให้กลับมายังกรุงธนบุรีและล้อมพระราชฐานไว้แล้วจับพระองค์บวชเสีย


แต่ปรากฏว่าพระยาสวรรค์เกิดลืมตัวอยากเป็นใหญ่ ตั้งตนเป็นกษัตริย์ขึ้นมาจริงๆ สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (รัชกาลที่หนึ่ง) จึงได้ยกทัพลงมาปราบ ส่วนพระเจ้าตากได้ไปเจริญ­วิปัสนากรรมฐานในถ้ำแห่งหนึ่งที่เพชรบุรี
ในวันที่พระองค์บรรลุธรรมสูงสุดคือวันที่ท่านละสังขาร


ขณะที่กำลังบรรเทิงใจอยู่ในวิมุติสุข พระองค์ถูกชายสองคนใช้ไม้คมแฝกฟาดที่ศรีษะอย่างนับไม่ถ้วน ชายสองคนนั้นเป็นพวกกลุ่มคนที่ต้องการเอาความดีความชอบ เมื่อรู้ว่าผู้ที่ถูกสำเร็จโทษ ไม่ใช่พระเจ้าตากตัวจริงจึงสืบหาเพื่อตามสังหารแต่กรรมตามทันมีการกบฏซ้อนกบฎกันวุ่นวายพวกนั้นก็ฆ่ากันตายเอง ส่วนพระเจ้าตากได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์กลายเป็นวิสุทธิเทพในที่สุด


หนังสืออ้างอิง
ความหลงในสงสาร,(สุทัสสาอ่อนค้อม),๒๕๔๙

เรื่อง ราวนี้เป็นเรื่องเล่าจากประสบการณ์ของพระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ­ จิตธัมโท/หรือพระครูเจริ­ จิตธัมโม) ซึ่งได้เจริ­กรรมฐานจนได้อานิสงส์สามอย่าง คือระลึกชาติได้เจ็ดชาติ เห็นกฏแห่ง กรรมและเกิดปั­­ญญาแก้ปั­ญหาได้

ท่านได้พบกับพระเจ้าตากซึ่งเป็นพระวิสุทธิเทพแล้วเมื่อยี่สิบกว่าปีก่อน พระเจ้าตากได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังด้วยต้องการให้นำไปเผยแพร่ข้อเท็จ จริง


เพราะท่านเห็นว่าคนไทยเราต่างมีความขัดแย้งกันมากมาย ที่สำคัญ­คือท่านไม่ต้องการให้สถาบันกษัตริย์เสื่อมเสียเพราะจากความเข้าใจผิดและความมิชฉาทิฐิ


ท่านที่ได้อ่านจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่ปั­­ญญาและสัมมาทิฐิของแต่ละบุคคล แต่โดยส่วนตัวของข้าพเจ้ามิได้มีอำนาจอิทธิฤทธิ์ใดๆ ที่จะเห็นได้ว่าเรื่องที่เล่านั้นจริงหรือไม่เพียงแต่อ่านแล้วรู้สึกเกิดแรง บันดาลใจที่จะเล่าต่อต่อให้แก่กัน


โดยหวังว่าอานิสงค์นี้จะช่วยก่อ ให้เกิดผลแก่ประเทศชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้ ประชาชนได้เกิดความสามัคคี อย่าได้มีความขัดแย้งแตกแยกกันจงเกิดปั­­ญญาและสัมมาทิฐิ รู้ข้อเท็จจริงด้วยปั­­ญญาของตนเอง มิใช่จากการฟังเสียงลือเสียงเล่าอ้างแล้วมิได้ไตร่ ตรองจนทำให้เกิดความทะเลาะเบาะแว้ง


เมื่อท่านได้อ่านแล้วมีจิตนึกถึง ความเจริ­ญของ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" ก็ขอให้ช่วยกันอธิษฐานแล้วช่วยลงความเห็นยิ่งมากเท่าไหร่ ย่อมเป็นพลังให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากขึ้นเท่านั้น และด้วยบุญ­แห่งการอธิษฐานที่ไม่ใช่เพื่อตัวเองนี้แลจะกลับมาส่งถึงตัวท่าน เองมากมายหลายร้อยเท่า

 
==================================

85 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ30.6.53

  อนุโมทนา ด้วยครับ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ17.7.53

  เพิ่งจะรู้เรื่องพระเจ้าตากของจริงวันนี้ โดยหลวงพ่อเรานี้เอง
  สาธุหนูขออนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อด้วยค่ะที่ช่วยให้ชาวไทย
  เราได้ทราบความจริงเกี่ยวพระองค์ ...หนุ่ยน้ำพอง ลูกศิษย์หลวงพ่อค่ะ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ17.7.53

  หลวงพ่อมีบารมีสูงมาก ดิฉันสวดมนต์ทำวัตรแปลเช้า-เย็น+ สวดเมตตาใหญ่
  ได้ก็เพราะหลวงพ่อ ปฏิบัติกรรมฐานได้เพราะหลวงพ่อ คำสั่งสอนของหลวงพ่อ
  ให้อะไรหลายๆอย่างสำหรับคนหัวดื้ออย่างดิฉัน และคำอธิฐานของดิฉันก็สำเร็จ
  แทบจะทุกครั้งที่ขอบารมีหลวงพ่อ
  ....ขอให้พ่อซึ่งป่วยหนัก(รถรพ.นำพ่อส่งต่อเข้าจังหวัดด่วนซึ่งก็ต้องผ่าน
  หน้าสถานปฎิบัติธรรมเวฬุวันซึ้งตอนนั้นยังไม่เจริญนัก)ดิฉันก็หันไปยกมือไหว้
  โดยอัตโนมัตบอกกับรูปหลวงพ่อที่ปักไว้ทางเข้าศูนย์ว่าขอชีวิตพ่อณนาทีแห่งความตายนี้เถิด เพราะน้องดิฉันยังมากันไม่ครบเลยถ้าผ่านนาทีนี้ได้หนูจะมาเข้ากรรมฐานให้..ฟังดูเหมือนต่อรองใช่ไหมแต่ก็สำเร็จ...ต่อชีวิตพ่อได้อีก3-4วัน ....เสร็จงานพ่อดิฉันก็เข้ากรรมฐานตามที่สัญญากับรูปหลวงพ่อไว้
  ....เรื่องแม่..แม่ต่อต้านหลวงพ่อมากเรื่องไปทำกรรมฐานคือไม่อยากจะไปท่าเดียว..แม่ไหว้พระสวดมนต์น่ะแต่ไม่เคยรู้เรื่องกรรมฐานเลยก็เลยไม่อยากไปทั้งๆที่ดิฉันไปมาแล้วและอธิบายให้แม่ฟังว่าสงบอย่างไรดีอย่างไร..งานนี้ดิฉันก็ทำแบบเดิม อธิฐานขอบารมีหลวงพ่อให้แม่มาเข้ากรรมฐานให้ได้..ตอนนี้แม่เข้ากรรมฐานมากกว่าดิฉันเสียอีก..หนุ่ยน้ำพอง

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ2.9.53

  เรื่องนี้คือเรื่องจริงนะครับเพราะผมได้ไตรตรองดูแล้วครับ ทำให้ผมรักพระเจ้าตากสินมหาราชกับสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมากขึ้น ขอบคุณหลวงพ่อจรัญนะครับที่เอามาบอกกับทุกคน รักหลวงพ่อจรัญครับ

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ12.12.53

  ขอบพระคุณหลวงพ่อที่บอกความจริงเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่เกิดการเข้าใจผิดมานานแสนนาน จนก่อเกิดนำมาเป็นข้อโตแย้งโดยอ้างอิงจากประวัติศาสตร์ในส่วนที่มีการปกปิดด้วยความเป็นเอกราชของชาติ ทำให้เข้าใจกันผิดจนถึงปัจจุบัน ผู้รู้น้อยเกิดความไม่เข้าใจ ก่อเกิดการนำข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงมาปลุกระดมรวมตัวต่อตีซึ่งกันและกันระหว่างคนไทยด้วยกัน จนไม่สามารถรักษาความมั่นคงของชาติไทยไว้ได้ เผื่อว่าเรื่องราวที่หลวงพ่อได้เมตตาเล่าและเผยแพร่ในครั้งนี้จักช่วยชาติไทยของเราให้มีความรัก สามัคคี มั่นคงสถพรต่อไป...สาธุ.

  ตอบลบ
 6. อนุโมทนาสาธุ ขอบคุณในธรรมทานค่ะ

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ27.7.54

  สาธุ อนุโมทนาบุญด้วยครับ

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ11.8.54

  สาธุ กราบอนุโมทนาบุญด้วยครับ
  จาก kookai

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ20.1.55

  สาธุ ขอกราบอนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อด้วยค่ะ

  ขอขอบคุณอีกครั้ง ดิฉันได้รับ MP3 เกี่ยวกับธรรมะบรรยาย
  ของหลวงปู่เณรคำ เรียบร้อยแล้วค่ะ

  NS/Las Vegas, NV

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ1.2.55

  สาธุ อนุโมทนาบุญด้วยนะคะหลวงพ่อ

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ28.5.55

  หลวงพ่อ จรัญ ขอบารมี่ท่านด้วย

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ24.6.55

  สาธุ

  ตอบลบ
 13. รุ่งรัตน์20.8.55

  สาธุ อนุโมทนาบุญด้วยค่ะหลวงพ่อ

  ตอบลบ
 14. โมทนาสาธุครับ

  ก่อนหน้านี้เคยลังเลสงสัยในประวัติศาสตร์ส่วนนี้เป็นอันมาก .. บัดนี้ส่วนที่มืดก็กลับสว่าง ของที่ปิดก็ถูกเปิดออกแล้ว .. ขอบพระคุณในพระเมตตาของท่านครูบาอาจารย์ และ ท่านพระวิสุทธิเทพ(พระเจ้าตากสิน) ด้วยความเคารพยิ่งครับผม

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ29.1.56

  โมทนาสาธุ........ขอให้คนไทยรักและสามัคคีกัน สมดั่งปณิธานของพระเจ้าตากสินมหาราชผู้ยิ่งใหญ่

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ1.4.56

  ในส่วนตัวไม่เคยเชื่อว่าพระองค์จะสติวิปลาสแล้วโดนสำเร็จโทษ และยิ่งได้เคยชมรายการทีวีรายการหนึง(เปิดไปเจอโดยบังเอิญนานหลายปีแล้ว)พิธีกรของรายการไปพบพระมาลาและเครื่องทรงของพระเจ้าตากสินที่สุสานในประเทศจีน ซึ่งชนชาวจีนที่อยู่ใกล้เคียงสุสานยืนยันว่าสุสานและพระมาลากับเครื่องทรงเป็นของพระเจ้าตากสินกษัตริย์ไทยก็ยิ่งตอกย้ำความเชื่อว่าพระองค์มิได้สติวิปลาสและมิได้โดนสำเร็จโทษแต่ต้องมีเหตุผลเกี่ยวกับการกู้หนี้มาใช้จ่ายในการปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองซึ่งคนสมัยก่อนรักชาติยิ่งกว่าชีวิตตนเองผิดกับคนสมัยนี้ล้วนรักชาติแต่ปากเพราะแต่ละคนจ้องเขมือบสมบัติชาติกันทั้งนั้น

  ตอบลบ
 17. ไม่ระบุชื่อ8.7.56

  ดิฉันอ่านแล้ว ทึ่งจริงๆ เชื่อว่าพระองค์ต้องจนแน่ เพราะก่อนทรงกู้เอกราช ได้ให้เหล่าทหารผู้กล้าทุบหม้อข้าว หม้อแกงทั้งหมด หากไม่ขนะข้าศึกก็จะตายด้วยกันแต่ต้องมีเหตุผลเกี่ยวกับการกู้หนี้มาใช้จ่ายในการปกป้องประเทศชาติบ้านเมือง ซึ่งคนสมัยก่อนรักชาติยิ่งกว่าชีวิต ยอมเสียสละความสุข โดยมิได้สติวิปลาสและมิได้โดนสำเร็จโทษ มีคำสาปแช่งเขียนไว้ในศษลพระราชวังเดิมที่วัดอรุณราชวรวิหาร ว่า มันผู้ใดที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้มันวินาสฉิบหายไปตามกาล สาธุ ขอให้คำสาปนี้เป็นจริง ทันตาเห็น โดยไม่้ตองรอถึงชาติหน้า

  ตอบลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ26.8.56

  ขออนุดมธนา สาธุ ค่ะ

  ตอบลบ
 19. ไม่ระบุชื่อ26.8.56

  ขออนุโมธนา สาธุ ค่ะ

  ตอบลบ
 20. ไม่ระบุชื่อ8.12.56

  สาธุ

  ตอบลบ
 21. ไม่ระบุชื่อ1.1.57

  อนุโมทนาครับ

  ตอบลบ
 22. ไม่ระบุชื่อ22.1.57

  ไม่เชื่อตั้งแต่ที่เรียนมา และดีใจมากที่ความจริงเป็นแบบนี้
  ขออนุโมทนาค่ะ

  ตอบลบ
 23. ไม่ระบุชื่อ27.1.57

  อนุโมธนาสาธุค่ะ

  ตอบลบ
 24. ไม่ระบุชื่อ14.2.57

  สาธุ

  ตอบลบ
 25. ไม่ระบุชื่อ28.2.57

  ผมรักศาสนาและประเทศชาติและบรรพบุรุษทุกพระองค์ผมขอขอบคุณบรรพบุรุษทุกพระองค์ที่ทำให้มีประเทศไทยทุกวันนี้ขอขอบพระคุณหลวงพ่อจรัญที่ทำให้ผมคิดได้....ขอบพระคุณครับ
  ( ตุ๋ย หนองหลอด อุดรธานี )

  ตอบลบ
 26. ไม่ระบุชื่อ3.3.57

  สาธุขอให้คนไทยกลับมารักกันและมีปัญญาเกิดผ่านทางแยกที่พากันกลับมารักและสามัคคีดั่งเดิม

  ตอบลบ
 27. ไม่ระบุชื่อ3.3.57

  สาธุขอให้มีคนเขาใจในสิ่งที่ได้อ่านและหันกลับมารักชาติรักแผ่นดินอย่าตกมาเป็นเครื่องมือให้กับกลุ่มคนที่อยากเป็นใหญ่ทุกๆคนที่หวังผลประโยชน์เขาตังเอง

  ตอบลบ
 28. ยกมือไหว้ท่วมหัว..ผมขอร่วมอนุโมทนาด้วยครับเเละมีความภูมิใจในเอกราชเเละไทยเป็นไทยมาได้จนทุกวันนี้

  ตอบลบ
 29. ไม่ระบุชื่อ13.3.57

  สาธุ

  ตอบลบ
 30. ไม่ระบุชื่อ14.3.57

  ขอร่วมอนุโมทนาด้วยค่ะ สาธุ

  ตอบลบ
 31. ไม่ระบุชื่อ18.3.57

  รู้สึกภูมิใจและเกิดปิติอย่างยิ่งท่ีได้รับรู้ความจริงเกี่ยวกับประวัติพระเจ้าตากสินและจะช่วยนำข้อมูลที่แท้จริงนี้เผยแพร่ต่อไป

  ตอบลบ
 32. ไม่ระบุชื่อ24.3.57

  ดิฉันสอนประวัติศาสตร์ป.4-6 ได้ศึกษาข้อมูลจากครูบาอาจารย์เกี่ยวกับประวัติและความเสียสละที่พระองค์มีต่อประเทศชาติ ภูมิใจที่ได้เกิดบนผืนแผ่นดินไทย จะทำหน้าที่ปลูกฝังความรู้ ความรักชาติ ความเสียสละของพระมหากษัตริย์เพื่อปกป้องแผ่นดินไทย โมทนาสาธุ เจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 33. ไม่ระบุชื่อ6.4.57

  รู้สึกตะหงิดตั้งแต่เรียนประวัติศาสตร์แล้วว่าเรื่องไม่น่าจะเป็นแบบที่เรียนมา สาธุวันนี้ได้รู้ความจริงซะที จะได้นำข้อมูลที่แท้จริงไปสอนลูกศิษย์ โมทนาสาธุค่ะ

  ตอบลบ
 34. ไม่ระบุชื่อ16.4.57

  ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยน่ะครับ สาธุ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ16.4.57

   ความจริงเป็นไม่ตาย

   ลบ
  2. ผู้เขลา9.6.57

   เชื่อหลวงพ่อจรัญครับ

   ลบ
  3. เชื่อหลวงพ่อจรัญมากๆค่ะ สาธุๆๆ

   ลบ
  4. เชื่อหลวงพ่อจรัญมากๆค่ะ สาธุๆๆ

   ลบ
  5. ไม่ระบุชื่อ24.7.59

   สาธุ สาธุ สาธุคะ

   ลบ
 35. ไม่ระบุชื่อ26.4.57

  ขอร่วมอนุโมทนาด้วยครับ สาธุ

  ตอบลบ
 36. ขอร่วมอนุโมทนาด้วยคะ สาธุ

  ตอบลบ
 37. ไม่ระบุชื่อ5.5.57

  ขอร่วมอนุโมทนาด้วยคะ สาธุ

  ตอบลบ
 38. ผมเชื่อ 100 % ขอให้ ชาติไทย พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ จงรุ่งเรื่องสืบไปกาลนานเทอญ

  ตอบลบ
 39. ไม่ระบุชื่อ16.6.57

  รัฐบาลน่าจะเขียนประวัติศาสตร์ให้ถูกต้อง ให้นักเรียนรู้สิ่งที่เป็นจริง ใช้เป็น
  หนังสือเรียน

  ตอบลบ
 40. ไม่ระบุชื่อ19.6.57

  สาธุครับ
  เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลน่าจะเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ให้ถูกต้อง
  คนไทยควรรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ครับ

  ตอบลบ
 41. p.w.ร้อยเอ็ด5.7.57

  สาธุ บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยในการสร้างชาติ เพื่อลูกหลาน รักกันไว้เถิด สามัคคี เพื่อชาติบ้านเมือง เชื่ออำนาจบุญบารมีของพระเจ้าตาก หลวงพ่อจรัญ ที่ท่านผ่านเรื่องเหล่านี้มาให้เราลูกหลานทราบ จะถ่ายทอดเจตนารมณ์ให้เยาวชนทราบเพื่อบ้านเมือง บรรพบุรุษของเราต่อไป ..ครูม.6 สอนประวัติศาสตร์

  ตอบลบ
 42. ไม่ระบุชื่อ16.7.57

  อนุโนทาบุญด้วยคับ หลวงพ่อ จรัญ
  จาก โอม ครับ

  ตอบลบ
 43. ไม่ระบุชื่อ2.8.57

  สาธุ อนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อด้วยครับ

  ตอบลบ
 44. ไม่ระบุชื่อ10.8.57

  สาธุ อนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 45. สิริพรรณ10.8.57

  สาธุ ขออนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 46. ยุพิน14.8.57

  อนุโมทนาสาธุ ด้วยค่ะหลวงพ่อ

  ตอบลบ
 47. ไม่ระบุชื่อ16.8.57

  อนุโมทนา สาธุ

  ตอบลบ
 48. ไม่ระบุชื่อ21.8.57

  สาธุค่ะ หลวงพ่อจรัญที่เคารพศรัทธาอย่างสูง

  ตอบลบ
 49. ไม่ระบุชื่อ10.9.57

  สาธุ กราบนมัสการหลวงพ่อจรัญที่เคารพศรัทธาอย่างสูงคะ

  ตอบลบ
 50. ไม่ระบุชื่อ1.10.57

  สาธุคะ

  ตอบลบ
 51. ไม่ระบุชื่อ6.10.57

  สาธุอนุโมทนากับหลวงพ่อค่ะ ขอบารมีหลวงพ่อคุ้มครองค่ะ

  ตอบลบ
 52. ไม่ระบุชื่อ3.12.57

  สาธุด้วยครับที่คนในอดีตรักชาติยิ่งกว่าชีวิตน

  ตอบลบ
 53. สาธุ เชื่อหลวงพ่อจรัญค่ะ สงสัยมาตลอดว่าประวัตศาสตร์น่าจะมีอะไรที่ไม่ตรงกับความจริง

  ตอบลบ
 54. ไม่ระบุชื่อ1.1.58

  ผมมีบุญมากซึ่งได้ฟังเรื่องนี้ทำให้มีความรักชาติมากยิ่งขึ้นที่ได้มาด้วยความยากลำบาก

  ตอบลบ
 55. นาฏ2.1.58

  เชื่อเร่ืองนี้ล้านเปอร์เซนต์เลยค่ะ

  ตอบลบ
 56. ไม่ระบุชื่อ20.1.58

  อนุโมทนา สาธุค่ะ

  ตอบลบ
 57. ไม่ระบุชื่อ2.2.58

  อนุโทนาสาธุ

  ตอบลบ
 58. รังสรรค์ ปิ่นทอง10.2.58

  อนุโมทนาสาธุกับความจริงที่ปรากฎครับ ขอให้สันติสุขจงมีแก่ชาติไทย

  ตอบลบ
 59. ไม่ระบุชื่อ18.2.58

  อนุโมทนาสาธุครับ

  ตอบลบ
 60. ไม่ระบุชื่อ9.3.58

  สาธุ สาธุค่ะ

  ตอบลบ
 61. ไม่ระบุชื่อ9.3.58

  สาธุ น้อมกราบหลวงพ่อค่ะ ลูกได้สวดพาหุงฯ ขอ อโหสิกรรม แผ่เมตตา ตามที่หลวงพ่อสอน ทำให้ลูกได้ชดใช้กรรมตั้งแต่ยังมีชีวิต ขอบพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาช่วยชีวิตลูกไว้ หาไม่ คงไม่ได้อยู่จนทุกวันนี้ ลูกเพิ่งทราบประวัติจากญาติๆไม่นานว่า บรรพบุรุษ เป็นทหารจากเมืองพิชัย ภาคเหนือไปทำศึกที่ไทรบุรี กลันตัน ในสมัยพระเจ้าตาก เป็นญาตืผู้น้องพระยาถิ่มเมืองพิชัย ลูกภูมิใจ ในสายเลือดนักรบเป็นอย่างยิ่ง ทำให้เกิดความรักชาติ รักผืนแผ่นดิน อีกมากมาย

  ตอบลบ
 62. ไม่ระบุชื่อ16.3.58

  ขออนุโมทนาด้วย ครับ

  ตอบลบ
 63. ไม่ระบุชื่อ15.6.58

  สาธุคะขอบุญบารมีขอพระเจ้าตากและหลวงพ่อจรัญรักษาชาติไทยให้คนไทยมีหูตาสว่างรักแผ่นดินเกิดมากกว่าเงินทองด้วยเถิดคะ

  ตอบลบ
 64. ไม่ระบุชื่อ15.6.58

  สาธุคะขอบุญบารมีขอพระเจ้าตากและหลวงพ่อจรัญรักษาชาติไทยให้คนไทยมีหูตาสว่างรักแผ่นดินเกิดมากกว่าเงินทองด้วยเถิดคะ

  ตอบลบ
 65. ไม่ระบุชื่อ10.8.58

  สาธุ ๆ ขอให้บุรพมหากษัตริย์ทุก ๆ พระองค์ รวมทั้งพ่อหลวงภูมิพล ชาติไทย และพุทธศาสนา จงสถิย์สถาพร รุงเรืองตราบชั่วนิรันดร์เทอญ ขอคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองหลวงพ่อจรัญ ให้มีสุขภาพแข็งแรง เป็นร่มโพธิร่มไทร แก่ชาวไทยตราบนานเท่านานเทอญ

  ตอบลบ
 66. ไม่ระบุชื่อ22.10.58

  เป็นแรงดลใจให้ทุกๆ คนในชาติ มีความสมัคคีสมัครสมานต่อสู้กับผู้ที่ไม่หวังดีต่อประเทศชาติ ฟังแล้วอ่านแล้วจงใช้ปัญญาพิจารณาเถิด

  ตอบลบ
 67. ไม่ระบุชื่อ5.3.59

  ขอบพระคุณที่ให้ข้อมูลค่ะ

  ตอบลบ
 68. เมืองไทยเราร่มเย็นเป็นสุขได้เพราะเหตุฉะนี้เอง

  ถ้าเราอยากให้ความร่มเย็นยังคงอยู่ ก็ควรเสียสละส่วนตนให้มากขึ้น (จาคะ) ยินดีในศีล ช่วยกันรักษาพระธรรมและพระวินัยเพื่อจรรโลงศาสนาให้ยั่งยืน รักษามรดกไทย ขวนขวายในศิลป์ศาสตร์ ขยันทำกิน สอนลูกหลานให้รักแผ่นดินเกิด

  เท่านี้เราก็ได้ทำหน้าที่ของคนไทยโดยสมบูรณ์แล้วนะครับ

  ตอบลบ
 69. ไม่ระบุชื่อ25.7.59

  สาธุครับ

  ตอบลบ
 70. มั่ว มาก ไม่น่าเชื่อถือเลย

  ตอบลบ
 71. ไม่ระบุชื่อ28.8.59

  สาธุค่ะ ขอให้ชาติไทยร่มเย็นเป็นสุข ศาสนาพุทธและอริยสงฆ์ ดำรงอยู่ สร้างแสงธรรมแก่ประเทศไทยต่อไป

  ตอบลบ
 72. โดยส่วนตัวเป็นศิษย์สำนักเดียวคือ
  หลวงพ่จรัญ..เชื่อว่าท่านคือพระอรหันต์
  ธรรมชาติพระอรหันต์ ท่านไม่โกหก ท่านพูดแต่ความจริงเท่านั้น สาธุอนุโมทามิสำหรับผู้เผยแพร่

  ตอบลบ
 73. ไม่ระบุชื่อ6.10.59

  คิดไปแล้ว ตัวผมมืดมนทุกด้านเลย จะนั่งกรรมฐาน วิปัสสนา ทำวัตร ล้วนแต่มีความยาก เหมือนบัวที่อยู่ใต้โคลนที่มีก้อนหินทับบนโคลนอีกทีหนึ่ง คิดแล้วท้อใจ

  ตอบลบ
 74. ไม่ระบุชื่อ24.10.59

  บุคคลที่รู้ได้พระอรหันต์..คือ พระอรหันต์เท่านั้น..มิใช่ปุตุชนทั่วไป

  ตอบลบ
 75. ไม่ระบุชื่อ26.12.59

  ผมเชื่อว่าจริงครับ

  ตอบลบ
 76. เคยไปกราบสักการะที่ศาลพระเจ้าตากสิน ที่จังหวัดตาก ไปกับครอบครัวลูกสาวและหลานสาว พบชายคนหนึ่งเหมือนเป็นทหารเข้ามาทักและเล่าเรื่องของพระเจ้าตากสินให้ฟัง ซึ่งเหมือนกับที่หลวงพ่อจรัญท่านเทศน์ให้ฟังเลย ฟังแล้วขนลุก กราบบูชาและศรัทธาในความรักชาติและความเสียสละของพระองค์มาตั้งแต่สมัยเรียนประวัติศาสตร์ เพราะพระองค์เก่งกล้า กล้าหาญ รักชาติ กอบกู้บ้านเมืองได้ทั้งๆที่มีกำลังทหารไม่มาก และมีเพื่อนร่วมสาบานที่เป็นเพื่อนแท้เช่นนายทองด้วง(ร.1) รักทั้งสองพระองค์

  ตอบลบ

บทความที่ได้รับความนิยม