Blog นี้สร้างมาเพื่อ เป็นสื่อกลางให้ผู้สนใจในการปฏิบัติ ได้มาศึษาหาความรู้ และ แนะนำสถานที่ปฏิบัติให้แก่ผู้สนใจ และ ช่วยนักปฏิบัติผู้กำลังหลงทาง ให้เจอทางออก และ เข้าถึงซึ่งความเป็นจริงของสภาวะ

12 ธันวาคม 2557

แจกฟรี CD ปรากฏการอันน่าพิศวงทางจิต=======================================================

เป็นเรื่องราวประสบการณ์ ของคุณหญิงสายหยุด ดิฐการภักดี (ปัจจุบันได้ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว) ซึ่งท่านได้เข้าฝึกวิปัสสนากรรมฐานกับ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (พระพิมลธรรม) ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ และกลับมาปฏิบัติด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องติดต่อกันจนเกิดผล มีกาเปลี่ยนแปลงทั้งสภาวธรรมและเรื่องราวต่างๆ มากมาย
.ในเสียงอ่านหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเหตุผลที่ได้เข้าปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐาน เรื่องราวระหว่างปฏิบัติธรรม หลังปฏิบัติธรรมแล้ว แลเรื่องราวของครูบาอาจารย์ทางโลกทิพย์ (อรูปพรหม) ที่ได้ส่งกระแสจิตมาสอนการเจริญวิปัสสนากรรมฐานแก่ท่าน
.ซึ่งเป็นประสบการณ์โดยตรงของคุณหญิงสายหยุด ดิฐการภักดี ที่ผู้อ่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการเจริญวิปัสสนา ความรู้เกี่ยวกับโลกทิพย์โดยเฉพาะภพภูมิของอรูปพรหมมากยิ่งขึ้น

=========================================================
วิธีขอ CD

1. เขียน ชื่อ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ ของตัวท่านเอง ลงในช่อง "แสดงความคิดเห็น"
2. "แสดงความคิดเห็นในฐานะ " เลือก ชือ/URL หรือ ไม่ระบุรายชื่อ ก็ได้
3.กดส่ง "เผยแพร่"  แค่นี้ครับ   แล้วรอรับ CD ได้เลย

**ถ้าไม่เข้าใจ หรือ กดไม่ได้ โทรขอโดยตรงได้ที่   tel. 0871701175 (เต้น)
              ================================================================

ดู VDO เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น          ========================================================

บทความที่ได้รับความนิยม