Blog นี้สร้างมาเพื่อ เป็นสื่อกลางให้ผู้สนใจในการปฏิบัติ ได้มาศึษาหาความรู้ และ แนะนำสถานที่ปฏิบัติให้แก่ผู้สนใจ และ ช่วยนักปฏิบัติผู้กำลังหลงทาง ให้เจอทางออก และ เข้าถึงซึ่งความเป็นจริงของสภาวะ

6 กุมภาพันธ์ 2553

"พยายมราช แนะนำ"อุทิศส่วนกุศล


โดยหลวงพ่อ ฤาษีลิงดำ

ท่านพระยายมราชได้มาบอกอาตมาเรื่องการอุทิศส่วนกุศลให้คนตาย เมื่อวันปวารณาออกพรรษาปีพ.ศ.2531 ว่า

"ที่สำนักท่านพระยายมราชจะหยุดทำงานเรียกว่า หยุดนรกการ ๓ วัน คือวันออกพรรษา วันปวารณา และวันรุ่งขึ้น รวมเป็๓วัน วันมหาปวารณาเป็นวันสำคัญท่านไม่สอบสวน พวกที่คอยการสอบสวนตามปกติเขามีอิสระอยู่แล้วจะไปไหนก็ได้ แต่ถึงเวลาสอบสวนก็จะมาเองเพราะกฎของกรรมบังคับ คนที่มาคอยอยู่ที่นี่จะมีโอกาสพ้นนรกหรือไม่ก็ยังไม่แน่ ถ้าบรรดาญาติฉลาด หมายถึงทำบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลเจาะจงให้ตรงเฉพาะคนเดียว โดนเอ่ยชื่อ นามสกุล อย่าให้คนอื่น เพระเวลานั้นยังเป็นเวลาปลอดอยู่ มีสภาพคล้ายสัมภเวสี"


อาตมาจึงถามว่า ทำบุญอะไรพวกนี้จึงจะไปสวรรค์ชั้นสูงและมีความสุขมาก

ท่านตอบว่า "แดนใดที่ไม่มีบุญทำแล้วก็ไม่ได้รับเหมือนกัน หมายความว่าพระสงฆ์ที่เราไปทำบุญนั้นเป็นพระแค่ศีรษะกับห่มผ้าเหลือง ไม่ปฏิบัติในศีล สมาธิ ปัญญาให้ครบถ้วนเรียกว่า "สมมุติสงฆ์" อย่างนี้ทำไปเท่าไรก็ไม่มีผล อุทิศส่วนกุศลให้คนตายเขาก็ไม่ได้รับ ถ้าทำบุญในเขตที่มีบุญน้อย ผู้รับก็มีอานิสงส์น้อย มีความสุขน้อย ทำบุญในเขตที่มีอานิสงส์มากได้รับผลบุญมากก็มีความสุขมาก และการสร้างบุญเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ขึ้นอยู่กับสร้างดีก็ได้บุญ ถ้าสร้างไม่ดีก็ได้บาป หมายถึงก่อนจะทำบุญก็กินเหล้าก่อน พอพระกลับก็กินเหล้ากันอีก แต่ถ้าหากตั้งใจทำบุญโดยมีเจตนาบริสุทธิ์ ไม่มีบาปมีแต่บุญ อย่างนี้ผู้สร้างบุญก็ได้บุญเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ คือบุญนี่จะต้องได้แก่ผู้สร้างบุญก่อน แล้วผู้สร้างจึงจะอุทิศส่วนกุศลให้คนอื่นได้"ท่านจึงบอกว่า สังฆทานดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ท่านจะช่วยได้จริงๆ ต้องเฉพาะคนที่ไปคอยการสอบสวนที่สำนักท่านเท่านั้น อย่างสัมภเวสี เปรต อสุรกาย ไม่ผ่านท่าน ท่านช่วยไม่ได้ และคนที่ตายแล้วลงนรกทันที ท่านก็ช่วยไม่ได้เพราะไม่ได้ผ่านสำนักท่าน


....อาตมาจึงถามท่านว่า ทำอย่างไรความแน่นอนจึงจะปรากฎ ท่านจึงจะช่วยได้
"ท่านก็เลยบอกว่า เอาอย่างนี้ก็แล้วกันลูกหลานอาตมาคือลูกหลานของผม"
ให้บอกลูกหลานว่า เวลาทำบุญเสร็จแล้วอุทิศส่วนกุศลให้คนตาย ถ้ายังไม่มั่นใจให้บอกท่านว่า
"ถ้าบุคคลนั้นยังไม่มีโอกาสโมทนาเพีนงใด ขอท่านพระยายมราชเป็นพยานด้วย หากว่าพบเธอผู้นั้นเมื่อใด ขอให้บอกเธอโมทนาเมื่อนั้น"เพราะไม่แน่นัก เนื่องจากขณะที่มีชีวิตอยู่คนเราทำทั้งบุญทั้งบาป เวลาตายไปแล้วถ้าไปอยู่ที่สำนักท่านพระยายมราช บางทีกรรมบางอย่างมันปิดปาก เวลาถามถึงเรื่องบุญทำให้นึกไม่ออกตอบไม่ได้ หากว่าท่านถามถึง 3 ครั้งยังนึกไม่ออกอีก ก็ต้องปล่อยให้ลงนรกไป แต่ถ้าเวลาอุทิศส่วนกุศลขอให้ท่านเป็นพยานเพียงแค่นี้


พอโผล่หน้าเข้าไปท่านก็จะประกาศว่า ที่เคยขอให้ท่านเป็นสักขีพยาน และท่านก็จะประกาศกุศลนั้นบอกให้โมทนา ก็จะไปสวรรค์เลยโดยไม่ต้องมีการสอบสวน.."


คำอุทิศส่วนกุศล


"อิทัง ปุญญะผะลัง" ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งดีหลาย ที่เคยล่วงเกินมาแล้วแต่ชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน


บทอุทิศส่วนกุศลท่อนแรกนี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวร หลวงปู่โตท่านมาบอก และบทอุทิศส่วนกุศลอีก 3 ท่อน ท่านพระยายมราชท่านมาบอกดังนี้

ท่อนที่ 2
และข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้  ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้า  และเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพ และ พระยายมราช ขอเทพเจ้าทั้งหลายและพระยายมราชจงโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงเป็นสักขีพยาน ในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิด

ท่อนที่ 3
และขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เสวยความสุขอยู่ก็ดี เสวยความทุกข์อยู่ก็ดี เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติก็ดี  ขอท่านทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลนี้ พึงได้รับประโยชน์ ความสุข เช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด

ท่อนที่ 4
ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้ว ณ โอกาสนี้  ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เถิด

...................................................

31 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ24.5.53

  อนุโมทนาค่ะ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ24.8.53

  อนุโมทนาค่ะ โยคีนิด

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ3.10.53

  อนุโมทนาคับ

  ตอบลบ
 4. อนุโมทนาสาธุ
  สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิลาโภ ชโยนิจจัง

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ2.11.53

  อนุโมทนาค่ะ

  ตอบลบ
 6. โต25.11.53

  โมทนาบุญ กับทุกสิ่งที่ดีงาม ของท่านผู้เผยแพร่ ครับ

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ3.12.53

  ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยครับ นันทวัฒน์และครอบครัว

  ตอบลบ
 8. อนุโมทนาค่ะ

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ9.2.54

  sadhu.kha..

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ26.2.54

  สาธุ

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ3.8.54

  อนุโมทนาบุญคะ...

  ตอบลบ
 12. ไม่ระบุชื่อ15.9.54

  อนุโมทนาบุญค่ะ

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ28.10.54

  อนุโมทนาค่ะ

  ตอบลบ
 14. ไม่ระบุชื่อ1.2.55

  สาธุค่ะ

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ6.2.55

  สาธุขออนุโมทนาด้วยครับ

  ตอบลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ2.7.55

  สาธุครับ

  ตอบลบ
 17. อนุโมทนาด้วยครับ

  ตอบลบ
 18. ไม่ระบุชื่อ29.5.56

  อนุโมทนาค่ะ

  ตอบลบ
 19. ไม่ระบุชื่อ8.8.56

  อนุโมทนา สาธุ

  ตอบลบ
 20. อนุโมทนาสาธุครับ

  ตอบลบ
 21. อนุโมทนาสาธุครับ

  ตอบลบ
 22. อนุโมทนาค่ะ ปีนี้จะเริ่มทำบุญแผ่กุศลอย่างจริงจังค่ะ รสรินทร์

  ตอบลบ
 23. ไม่ระบุชื่อ9.2.57

  อนุโทนาสาธุค่ะ

  ตอบลบ
 24. ไม่ระบุชื่อ11.2.57

  คำอุทิศส่วนกุศลควรกล่าวตอนไหนคะ

  ตอบลบ
 25. มีหนังสือหลายๆเล่มได้บอกว่าให้กล่าวตอนที่เรากำลังทำบุญ คือตอนทีเราถวายก็ให้นึกถึงคนที่เราจาให้บุญนั้นแก่เขา....ถ้าเรานึกไม่ทัน..ก็ แผ่ส่วนกุศลไปที่หลังได้ครับ..โดยอาศัยพลังและบารมีของ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์.. โดยการกล่าวว่า(อันนี้ผมก้ทำอยุ่น่ะ *-*) ขออนุภาพ ของ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จงดลบันดาลให้ บุญกุศล ของข้าพเจ้า..ที่ได้ทำไว้ดีแล้ว..ตั้งแต่อดีตชาติ จน ถึงปัจจบันชาติ..และบุญกุศลของข้าพเจ้าที่ได้.(ทำอะไรก็ว่าไป.........).ในครั้งนี้..ขอให้บุญกุศ,นี้..จงสำเร็จแก่.............ใครก็ว่าไป ครับ.. และเมื่อ...........ได้รับบุญกุศลนี้แล้ว..ขอให้................จงมีแต่ความสุข ความเจริญ ขอให้มีภพภูมิที่ดียิ่งๆๆขึ้นไป...ขอให้พบธรรมะ และเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์..ในอนาคตกาล ด้วยเทอญ...

  *หมายเหตุ(......) อันนี้ใส่ชื่อคนที่เราจะให้น่ะครับ หรือ เจ้ากรรมนายเวร ....จบครับ.

  ตอบลบ
 26. ไม่ระบุชื่อ21.6.57

  อนุโมธนา สาธุ ๆๆค่ะ

  ตอบลบ
 27. ไม่ระบุชื่อ10.7.57

  สาธุ สาธุ ขออนุญาตเผยแพร่เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชานะครับ

  ตอบลบ
 28. อนุโมทนาสาธุค่ะ

  ตอบลบ
 29. ไม่ระบุชื่อ19.10.59

  สาธุ สาธุ สาธุ ขออนุโมทนาค่ะ

  ตอบลบ
 30. อนุโมทนาสาธุ ทุกถ่อยคำ ครับ

  ตอบลบ

บทความที่ได้รับความนิยม